Wat een week ... CD

VAN DER GRAAF GENERATOR  - Alt (2012)

Veel fans ...


... zullen 'Alt' een lastig album vinden. Het is immers geen regulier studio-album maar een verzameling 'outtakes', probeersels en experimenten. Zonder de gebruikelijke zang van Peter Hammill overigens. Ik heb dan ook al wat verontwaardigde recensies gelezen. Terwijl toch zo duidelijk was aangekondigd dat we dit konden verwachten.
Iedere band waar ik achteraan loop heeft een dergelijk album al eens uitgebracht. Mij spreekt het wel aan een kijkje te nemen in de hoofden van Evans, Banton en Hammill en te volgen hoe men werkt, hoe composities tot stand komen, hoe ver de improvisaties soms af staan van het typische VDGG-geluid. Blijkbaar heeft men dit soort voorbereidende stappen nodig om uiteindelijk te doen wat men al doet sinds eind jaren zestig.
Het bespreken van de veertien tracks is onzinnig. De algemene sfeer is er niet alleen een van experiment en improvisatie maar ik betrapte mij erop dat ik het gebodene als 'ambient' beschouw. Als achtergrondmuziek terwijl ik met iets anders bezig was. Dat is met een normaal VDGG-album toch vrijwel onmogelijk.
'Alt' geeft zoals gezegd een inkijkje in, volgens Peter Hammill, vooral de linkerhersenhelft van de heren. Vreemd want improvisatie en gevoel zit nu juist rechts. Dat zou betekenen dat het volgens de ratio tot stand gekomen composities zijn. Onwaarschijnlijk. Nou ja hoe dan ook, 'Alt' heeft op z'n minst een functie in de geschiedschrijving van de band en ik heb mij er wel mee vermaakt. Harry de Vries (week 29)