Wat een week ... CD

BARCLAY JAMES HARVEST - Live (1974/2010)

Weer een held van weleer overleden ...

... toetsenist/zanger van Barclay James Harvest, Woolly Wolstenholme. Hij kon het leven niet langer aan, leed onder zware depressies en maakte op 13 december 2010 thuis een einde aan zijn leven. Wat een tragiek. Mensen zo hebben vermaakt tot op de dag van vandaag, zulke mooie muziek gemaakt en historische mellotronstrepen neergezet en dan zelf het plezier in het leven kwijtraken.
Ik schrok er van en heb direct de master- en vooral remasterverzameling van BJH uit de kast getrokken. De cesuur in het oeuvre van BJH ligt voor mij rond 1979/1980, niet toevallig de periode waarin Wolstenholme de band verliet. Daarna werd het mij te glad, te AOR. Al was er nog wel een opleving in 1999 met het album 'Nexus'. Ook niet toevallig deed Wolstenholme daar nog een keer op mee en toonde met de aldaar geboden kwaliteit aan een zeer belangrijke pijler in de band te zijn geweest.
Het voorliggende 'Live' is een document van jewelste. Een band in top- vorm met de tot klassiekers geworden tracks 'Galadriel' en 'Mockingbird' en wat te denken van de briljante uitvoering van 'She Said'! Zou Wolsten- holme er nog weleens naar hebben geluisterd? Kon hij er niet meer van genieten? Of had het hem zelfs kunnen troosten en helpen door de opko- mende gedachte "dat heb ik toch maar mooi neergezet?" Hij had trots mogen zijn, nog steeds, bijna veertig jaar nadien, maar het liep helaas anders. Harry 'JoJo' de Vries (wat een week 51)