Wat een week ... CD

HŐSTSONATEN - Autumnsymphony (2009)

Instrumentaal juweeltje ...

... heeft Höstsonaten gemaakt met dit tweede deel van haar vierluik 'Sea- sonCycle Suite'. Men telt overigens terug. Wat nog mist is deel 1 'Summer- eve'. Voorman Fabio Zuffanti, die ook al hoge progressieve ogen gooit met de band La Maschera di Cera, heeft zichzelf met dit nieuwe album weder- om overtroffen.
Wat in het oor springt is dat dit werkstuk een 'jazzy touch' heeft. Meer dan bijvoorbeeld het mooie, ingetogen 'Springsong', het vierde deel van de suite uit 2000. Vooral de geweldige trompetpartijen van Michele Bernabei zijn daar verantwoordelijk voor. In die stukken, zoals in opener 'Open Win- dows to Autumn' hoor ik ook wat referenties aan no-man en dan vooral aan het album 'Returning Jesus'.
Zuffanti weet via een weldadige produktie een warme sound neer te zet- ten, al spreken we hier dan over de herfst, waarbinnen de synths, mello- trons en dus de blaasinstrumenten (naast trompet ook fluit, oboe, doedel- zak) een voorname rol spelen. Het album zet aan het denken, zelfs zonder teksten, over mens en natuur maar leent zich ook uitstekend voor het wegdromen van aardse zaken. Wederom een juweeltje dus. Harry 'JoJo' de Vries (wat een week 03)