Wat een week ... CD

KAIPA - Notes from the Past (2002)

Een cd van tachtig minuten ...

... is nauwelijks in één luisterbeurt uit te zitten. En zeker als het openings- en slotnummer dezelfde titel dragen als het totale album, dan zoek je naar verbanden, een concept, een rode draad. En die vind je niet bij fragmenta- risch luisteren.
Kaipa was een Zweedse symfoband in de zeventiger jaren onder aanvoe- ring van gitarist Roine Stolt en toetsenist Hans Lundin. In 2000 vond de hereniging plaats met als resultaat 'Notes from the Past'. Lundin compo- neerde de muziekmassa, waarin uiteindelijk Stolt het meest prominent naar voren komt met zijn sterke gitaarspel, dat velen inmiddels in de tus- senjaren hebben leren waarderen door zijn The Flower Kings.
Op bas horen we ook nog eens Jonas Reingold en de vergelijking met TFK is niet te vermijden. Beide bands putten uit eendere bronnen, dus: veel vlotte instrumentale stukken, teruggrijpen naar geluiden uit de toptijd van de symforock, sterke ritmische patronen, af en toe wat jazzrock, bijtende gitaarsoli. De persoonlijke noot van Lundin is waarschijnlijk te vinden in de sfeervolle rustiger nummers, waarbij hij zelfs zijn dochter laat opdraven om een gedicht in te spreken. En dat alles in een kenmerkend prachtige uitgave van InsideOut.
Ik zal nog veel moeten luisteren om de draad te vinden, me daarbij ver- heugen bij het briljante openings- en slotstuk en me verbijten bij langdra- dige passages die nergens heen gaan. 'Delete' een half uur muziek en je houdt een fantastisch album over. Peter Swart (wat een week 04)