Wat een week ... CD

BO HANSSON - Magician's Hat (1973)

Wat doet Jimi Hendrix toch steeds ...

... in de verhalen over Bo Hansson? Nou, dat zit zo: de Zweedse toetsenist bleek reeds vóór zijn instrumentale symfonisch aandoende albums een bekende rockorganist en in die hoedanigheid schijnt Hendrix hem eens opgezocht te hebben, hetgeen leidde tot een jamsessie én het coveren van een door Hansson geschreven song door de meestergitarist.
In de jaren daarna werd Hansson gegrepen door het werk van Tolkien, dat hem inspireerde tot de instrumentale verbeelding 'Lord of the Rings' (zie Week-CD 2007-16). De Zweed doorbrak met het sfeervolle album, een ver- gelijking met Camel's 'The Snow Goose' ligt voor de hand, de landsgren- zen. Met ruimere middelen kreeg het succesvolle debuut een vervolg met 'Magician's Hat'. Door een professionelere productie kwam de beel- dende, melodieuze muziek beter tot zijn recht en was de inbreng van de medemuzikanten sterker.
Persoonlijk sloeg ik destijds de tweede plaat hoger aan dan het debuut. Desondanks kon Bo Hansson het succes ervan niet evenaren en met de volgende pogingen ging de kaars langzaam uit.
Na vier platen hield Hansson het dan ook teleurgesteld voor gezien, al is enkele decennia later een herwaardering op gang gekomen, treedt hij zelfs weer op met de band Dubbelorganistera en zijn de vier albums inmiddels in geremasterde uitgaven verkrijgbaar. Kan eindelijk die Hendrix-anekdote verhuizen naar de voetnoten. Peter Swart (wat een week 09)