Wat een week ... CD

EPHEMERAL SUN - Harvest Aorta (2009)

Een ingrijpende 'switch' van doom metal ...

... naar prog- en jazzrock met een avant-gardistische saus, heeft de band Ephemeral Sun uit Virginia gemaakt met hun tweede album 'Harvest Aorta'. Ook de vocalen heeft men in het donkere gebied achtergelaten want er is sprake van een geheel instrumentaal album.
Het viertal heeft ook gekozen voor het zoveel mogelijk achterwege laten van produktionele foefjes en het album live op te nemen in de studio. En dat is te horen want het geheel heeft een fris karakter, is energiek zoals een live-optreden en heeft toch de geluidszuiverheid van de studio.
'Harvest Aorta' bestaat uit vier stukken, de eerste drie relatief kort, maar het titelnummer klokt maar liefst veertig minuten. 'Prism' is een zeer symfo- nisch stuk, terwijl in opener 'Springsong' de agressiviteit van de oorspronke- lijke metalbron van de band af en toe doorklinkt. 'Memoirs' daarentegen beweegt zich meer in de relatieve ambientsferen.

Het titelnummer is een belevenis van begin tot eind al lijkt het in aanvang wat fragmentarisch door de soms abrupte overgangen van symfo naar metal naar ambient naar jazz-rock en weer terug. Herhaalde beluistering ontvouwt echter een vernuftige structuur die de progrock zo eigen is. De prachtige toetspartijen doen de rest.
Ephemeral Sun is een 'nieuwe' loot aan de progboom. Alweer een nieuwe loot zou ik zeggen want dit muzieksegment kent het laatste decennium een opleving van jewelste en heeft zelfs weer de aandacht van de gerenom- meerde muziekbladen die deze muziek zo lang in de ban deden. Terecht, want verbannen is een schoffering van de grote groep luisteraars. Ook te- recht omdat anders deze interessante band te weinig aandacht zou krij- gen.
Harry 'JoJo' de Vries (wat een week 20)