Wat een week ... CD

KING CRIMSON - In The Wake Of Poseidon (1970)

"Het origineel is beter"...

... zou je kunnen zeggen van de opvolger van 'In The Court Of The Crim- son King' (zie WeekCD 2007-23). Ieder nummer kent een parallelle song op het album, waarmee Robert Fripp en de zijnen een jaar eerder glorieus debuteerden. Dus ook op 'Poseidon' die enorme variatie in sfeer, dyna- miek, ritmiek en een prominente rol voor de mellotron. Dit laatste bijvoor- beeld in het prachtige titelnummer, dat gelijkenis vertoont met 'The Court Of The Crimson King', maar wat geeft het!
Erger was het feit dat de band ten tijde van 'Poseidon' aan het desintegre- ren was. De één na de ander verliet het collectief, waarvan uiteindelijk spil Robert Fripp eenzaam achterbleef. Greg Lake (bas en zang) bijvoorbeeld: hij begon samen met de toetsenist van The Nice en met drummer Carl Palmer een aardig trio. Niemand gaf nog een cent voor het voortbestaan van King Crimson. Maar uiteindelijk zou de band, weliswaar in velerlei ge- daanten, voortleven tot op de dag van vandaag als een bolwerk van creati- viteit en experimenteerdrift.
Ondanks alles werd 'Poseidon' toch nog een succesvol album, waarvan het bizarre 'Cat Food' zelfs de status van hitsingle bereikte. Peter Swart (wat een week 51)