Wat een week ... CD

KLAUS SCHULZE & GERRARD - Farscape (2008)

Wisselende stemmingen ...

... roept deze collaboratie tussen Klaus Schulze en Dead Can Dance' Lisa Gerrard op. Vond mijn vrouw het donderdagavond "lekkere muziek", de avond erna vroeg zij "Is dit dezelfde muziek als gisteren? Het irriteert me". En de irritatie zat hem met name in de Oosterse sferen die Lisa Gerrard door haar uithalen en huilerige gezang oproept. We leven weliswaar in een multi-culturele samenleving maar naar die sfeer moet inderdaad je hoofd staan ...
Desondanks vind ik 'Farscape' een goed album en een prima experiment om zang en de vele elektronica van Schulze bij elkaar te brengen. Schul- ze die op zijn beurt prachtige sequences en warme klanktapijten neerlegt in de tracks 'Liquid Coincidence 1-7', die elk gemiddeld 20 minuten duren. Mijn favoriet is 'LC 4' waar de synths zo heerlijk op de achtergrond doorzoe- men en rommelen en 'LC 1' waar gaandeweg een sterk ritme, doorgaans een van de unieke punten van Schulze's elektronische muziek, op drums ontstaat.
Er is inmiddels ook een DVD uit, 'Rheingold' getiteld, met een live concert van dit gelegenheidsduo, met overigens andere composities. Ik heb een stukje gezien en als er iets is wat zich niet leent voor een DVD is het de 'performance' van Schulze wel. Hoewel het intrigerend is deze levende legende bezig te zien, is het uiteraard statisch en slaapverwekkend. Nee, geef mij de muziek op 'Farscape' zonder begeleidend beeld maar. Dat is meer dan genoeg en houdt de illusie in stand. Harry 'JoJo' de Vries (wat een week 50)