Wat een week ... CD

STREAM OF PASSION - Live in the Real World (2006)

"Ik wou dat ik erbij geweest was"...

... kun je weleens denken als je een live-album beluistert. Zo ook hier: het geluid is prima, de spelvreugde groot en het publiek enthousiast. In 2005 richtte Arjen Lucassen Stream of Passion op. Hij bood hiermee aankomen- de musici in het metal/gothic-genre de kans zich te profileren, en bood zichzelf een platform om de muziek van zijn Ayreon-projecten live te brengen.
En zo stond er een internationaal gezelschap op het podium met als mid- delpunt de Mexicaanse zangeres Marcela Bovio. Haar wachtte geen gemak- kelijke taak, daar Lucassen zich bij voorkeur laat omringen door een menigte vocalisten. Maar Marcela bracht het er verdienstelijk van af, al is het prettig dat gastzanger Damian Wilson haar tijdens het 'Electric Castle' -gedeelte ondersteunde.
Hoogtepunten in Lucassen's muziek blijf ik persoonlijk vinden in de instru- mentale passages, met op dit album bovenal zijn schitterende gitaarduet- ten met de mooie Zweedse Lori Linstruth. Dat het (mannelijk) publiek bij het voorstellen "Lori, Lori" blijft galmen geeft nieuw voer aan de gedach- te "was ik er maar bij geweest".
Stream of Passion moet het inmiddels alweer zonder de meester stellen. De band bleek sterk genoeg om op eigen benen verder te kunnen en Ayreon (zie WeekCD 2008-8) begon weer alle aandacht op te eisen.
Peter Swart (wat een week 45)