Wat een week ... CD

KING'S X - Gretchen Goes to Nebraska (1989)

Later werd het nog een graadje steviger ...

... maar op dit tweede album bewoog King's X zich al in de hardere regio- nen. Echter nooit zonder het raffinement en de gelaagdheid van de compo- sities uit het oog te verliezen. Wat ik bovendien waardeer bij Ty Tabor, Jerry Gaskill en Doug Pinnick is dat zij het belang van melodie niet ver- geten want dat mis ik nogal eens bij de zwaardere jongens. En hun techni- sche vaardigheid staat buiten kijf. Ieder lid verstaat zijn vak, in 1989 al, en luisterend naar de latere werken waarbij vooral 'Black Like Sunday' (2003) en 'Ogre Tones' (2005) mij zeer bevallen, is dat alleen maar op een nog hoger niveau gekomen. Opener 'Out of the Silent Planet' is mijn favoriet op 'Gretchen Goes to Nebraska'. Ik kijk uit naar hun nieuweling 'XV' die 19 mei 2008 in Europa zal verschijnen. Wordt vervolgd dus. Gelukkig maar. JoJo (wat een week 15)