Wat een week ... CD

CAN - Saw Delight (1977)

Experimenteel en ontoegankelijk ...

...  is de eerste gedachte die opkomt als je aan Can denkt, de Duitse band die vooral actief was in de jaren ’60 en ’70. In die tijd samen met o.a. Amon Duul, Tangerine Dream en Faust belangrijke vertegenwoordigers van de zgn. Krautrock, een verzamelnaam voor Duitse bands die avantgardistische rockmuziek maakten. Het etiket suggereert wellicht dat hier sprake was van een bepaald genre. Dat was geenszins het geval. De term wilde slechts tot uitdrukking brengen dat het louter Duitse bands betrof ('sauerkraut') die zich wilden afzetten tegen de Anglo-Amerikaanse muziekscene.
Mocht er al enige overeenkomst zijn dan is het wellicht dat de meeste bands electronische instrumenten op de voorgrond plaatsten en vaak een ambientgeluid produceerden (Kraftwerk, Tangerine Dream). Daar is op 'Saw Delight veel minder sprake van, evenmin als van ontoegankelijkheid. Integendeel, alle 5 tracks liggen buitengewoon lekker in het gehoor en swingen dermate dat niet bewegen tijdens het luisteren onmogelijk is. De ritme-sectie is van uitzonderlijk hoog gehalte!
Dat Can het
ook nu niet kon laten om een experimenteel, vernieuwend, geluid te produceren bewijst het ruim 15 minuten durende 'Animal Waves'. De stijl kan nog het beste gekarakteriseerd worden als 'psychedelische Latin': jawel een kruising tussen Santana en Pink Floyd ... Een heerlijk album, dat ik veel te laat ontdekt heb! Henk Vermeulen (wat een week 25)