The Psychedelic Ensemble - The Myth of Dying (2010)

Label: The Psychedelic Ensemble
Bandsite: www.thepsychedelicensemble.com
Running Time: 58:35
Reviewer: Harry 'JoJo' de Vries

Score: (uit max. 5 JoJo's)

Wie er achter
The Psychedelic Ensemble schuilt, zelfs de gasten worden niet bij naam genoemd, daar is ook ProgLog AFTERglow nog steeds niet achter. Het doet er ook niet toe. Wat via het hier eerder gerecenseerde debuut 'The Art of Madness' wel duidelijk werd is dat er sprake is van hoge kwaliteit, zelfs resulterend in een Top10-notering voor dit album in de einde- jaarslijst 2010. Bevat de tweede worp ook hoge kwaliteit?

Ook 'The Myth of Dying' is een concept-album waarin de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersoon, een Engelse dichter, na zijn dood - u leest het goed - wordt geschetst. Voor wie gelooft in een hiernamaals, is het 'doorontwikkelen' van de psyche na het overlijden natuurlijk logisch. Voor mij als rechtgeaard atheïst wat minder, maar een schrijver kan zich dit soort fictie uiteraard veroorloven en het is een interessante gedachte-exercitie.
The Psychedelic Ensemble is er wederom in geslaagd een prachtalbum af te leveren waarop men de stemmingen van de dichter en zijn belevenis- sen na de dood mooi en symfonisch heeft verbeeld. Het album is opge- deeld in negen delen, lopend van 'Canto 1: Incident at Charing Cross Road' (de dood van de dichter) tot aan 'Canto IX: The Truth of Eternity' (het besef bij de hoofdpersoon dat het ook aan gene zijde allemaal niet zo mooi is) en lijkt ook op die wijze wel wat op een klassieke symfonie.
Er wordt weer smaakvol en uitstekend gezongen en gemusiceerd waar- bij de toetsen, die refereren aan de Camel-sound, en de gitaar, met Dimeola-achtige erupties, domineren. De produktie is warm en vol. Bij 'Can- to II: Transcendence' had ik in aanvang het gevoel dat er technisch iets fout ging maar bij nadere beluistering is het de polyfonie die hier leidt tot een strijd tussen de vocalen, de gitaar en de keyboards. Dat was even wennen. Mijn favoriet is 'Canto V: The Devil's Proffer' met een King Crimson sfeertje ten tijde van 'Lizard' en met de 'breaks' en springerigheid van Gentle Giant. Uitschieter is ook het prachtige, ingetogen 'Canto VI: The Devil's Lament' waardoor ik potdorie de duivel nog aardig ga vinden ook.
De in de aanhef gestelde vraag of The Psychedelic Ensemble op deze nieuwe boreling de hoge kwaliteit weet vast te houden kan ik volmondig met "ja" beantwoorden. Een heerlijk geheel dat de luisteraar in staat stelt te visualiseren hoe het er in het hiernamaals uit zou kunnen zien. Tot aan 'Canto IX' levert dat geen verkeerd beeld op .... Harry 'JoJo' de Vries (01-2011)

Bezetting:
The Psychedelic Ensemble - all instruments and vocals
A Guest Artist - violin and strings

Discografie:
The Art of Madness (2010)
The Myth of Dying (2010)