Wat een week ... CD

RENAISSANCE - Dreams & Omens (2008)

Een bijzondere avond ...

... met een "maar". Renaissance heeft altijd een aparte plek ingenomen in mijn symfohart. De unieke door klassieke muziek geïnspireerde composi- ties, hun technisch kunnen en niet in de laatste plaats de engelenstem van Annie Haslam droegen daar aan bij. Ik veer dan ook altijd op als er iets nieuws te melden valt van het Renaissance-front. Dat betreft nu een live- album met een concert uit 1978 in het Tower Theatre, Philadelphia.
Zoals de bandleden zelf in de hoestekst aangeven, het was een bijzonder concert. Zo'n avond waarop alles op z'n plek valt, er een magie ontstaat binnen de band en tussen de muzikanten en het publiek. En dat is duide- lijk te merken tijdens deze met een goed geluid getooide concertregistra- tie. De band schittert in het kwartier van 'Can You Hear Me' en de tien minu- ten van 'Day of the Dreamer' en laat in de overige vier tracks nogmaals horen waartoe men in staat was.
Toch een "maar". Haslam cs. gaan mij toch niet vertellen dat deze magi- sche avond maar 45 minuten duurde hè?! Waar is de rest van het concert? Als het dan allemaal zo magisch en goed was waarom dan niet het integra- le concert uitgegeven? Of zit daar een Renaissance onwaardige commer- ciële truc achter? Nou ja, het is de bekende conclusie: voor de fan is die onaffe release onbevredigend maar die koopt het natuurlijk wel. Of trapt er weer in, zoals u wilt. Harry 'JoJo' de Vries (wat een week 32)